Księgowość

Usługi księgowe podmiotów gospodarczych:

Kompleksowa obsługa księgowa podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na podstawie danych z dokumentów źródłowych przekazywanych przez klenta:

– prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości (pełna księgowość),

– prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów,

– prowadzenie ewidencji ryczałtowej,

– sporządzanie rejestrów sprzedaży i zakupu (w ramach rozliczeń podatku VAT)

– kontrola formalno-rachunkowa dokumentów źródłowych,

– prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych,

– przygotowanie miesięcznych lub kwartalnych informacji dot. zaliczek podatkowych,

– sporządzanie deklaracji oraz rocznych zeznań podatkowych,

– sporządzanie sprawozdań finansowych,

– wyprowadzanie zaległości księgowych,

Usługi kadrowo-płacowe:

– prowadzenie kompleksowej dokumentacji kadrowej,

– sporządzanie list płac oraz rozliczanie umów cywilnoprawnych,

– sporządzanie kartotek wynagrodzeń pracowniczych,

– sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych ZUS,

– kalkulacja miesięcznych zaliczek podatkowych z tytułu wynagrodzeń pracowniczych,

– przygotowanie zeznań rocznych z pobranych zaliczek z tytułu wynagrodzeń oraz o dochodach pracowników

Usługi związane z prowadzeniem i zarządzaniem w działalności gospodarczej:

– przygotowanie okresowych raportów przedstawiających wyniki prowadzonej działalności gospodarczej,

– pomoc w podejmowaniu decyzji biznesowych,

– konsultacje w zakresie bieżącego zarządzania finansowego firmą,

– analiza finansowo-ekonomiczna przedsiębiorstwa,

– pomoc przy zakładaniu i rejestrowaniu nowego podmiotu w CEIDG, KRS, Urzędzie Skarbowym, ZUS,

– doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania,

– nadzorowanie księgowości w firmie,

– monitoring płatności w rozrachunkach z kontrahentami,

Inne usługi dla firm oraz dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej:

– usługi doradztwa finansowego w zakresie kredytowo-pożyczkowym oraz lokacyjno-oszczędnościowym,

– usługi doradztwa ubezpieczeniowego (ubezpieczenia na życia, majątkowe, mieszkaniowe, komunikacyjne, od utraty pracy),

– pośrednictwo leasingowe,

– usługi w zakresie wykupu wierzytelności


Strict Standards: Non-static method modSlideLikebox::getLikebox() should not be called statically in /home/agisftp/domains/agis-kancelaria.pl/public_html/modules/mod_facebook_slide_likebox/mod_facebook_slide_likebox.php on line 14

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/agisftp/domains/agis-kancelaria.pl/public_html/modules/mod_facebook_slide_likebox/tmpl/default.php on line 10