Porady prawne

Rola notariusza w polskim porządku prawnym

Jak powszechnie wiadomo, kancelaria notarialna jest miejscem, z którego usług nie korzysta się codziennie. Niemniej w niektórych sytuacjach życiowych jest ona bardzo pomocną instytucją, a dla załatwienia pewnych formalności – wręcz niezbędną. Notariusz jest osobą zaufania publicznego powoływaną przez ministra sprawiedliwości, co świadczy o randze tego zawodu. Jak wynika z systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, jego …