Porady prawne

Adwokat, a prawnik? To przecież to samo!

Adwokat czy prawnik? To to samo?

W przypadku, gdy prawa danej osoby lub przedsiębiorstwa są naruszane potrzebne jest wsparcie prawne. W przypadku osób fizycznych działania należy rozpocząć od porady prawnej, której udziela adwokat specjalizujący się w danej dziedzinie prawa. Natomiast firmy najczęściej posiadają prawnika, który stale z nią współpracuje lub kontaktują się z adwokatem biegłym w danej sprawie.

Pomoc prawnika, adwokata

Prawnik w Olsztynie pomoże w każdym trudnym problemie prawnym, udzieli porady, wskazówek odnośnie linii obrony, postępowania, może reprezentować klienta przed sądem oraz innymi instytucjami. Sporządzi pisma procesowe oraz inne dokumenty niezbędne do rozstrzygnięcia danego problemu.  Otrzymując profesjonalną konsultację prawną, można wyjaśnić, które usługi prawnicze są potrzebne dokładnie w danej sytuacji. Pomoże to zrozumieć złożoność sytuacji, określić zakres przyszłych działań.

Wsparcie adwokata specjalizującego się w prawie pracy

Adwokat prowadzący, na co dzień sprawy związane z kodeksem pracy, udziela pomocy zarówno pracownikom i pracodawcom. Olsztyn dysponuje kancelariami prawnymi, w których wielu prawników zajmuje się tą gałęzią prawa i służy wsparciem na każdym etapie sprawy. Pracodawca często potrzebuje nie tylko porady prawnej, ale również bieżącego wsparcia:

 • Przy sporządzaniu umów o pracę z nowo zatrudnionymi osobami
 • Sporządzenie umów o pracę oraz sprawdzanie przygotowanych przez pracodawcę umów pod kątem zgodności oraz dokumentów stwierdzających ustanie zatrudnienia
 • Sporządzanie i wydawanie opinii dotyczących indywidualnych kontraktów menedżerskich
 • Pomoc w wyborze najbardziej odpowiedniej formy zatrudnienia
 • Opracowanie umowy zlecenia oraz umowy o dzieło
 • Sporządzenie stosownych umów mówiących o zakazie konkurencji, który obowiązuje podczas całego okresu zatrudnienia oraz po jego wygaśnięciu
 • Sporządzenie dokumentów określających odpowiedzialność materialną pracowników na konkretnych stanowiskach pracy
 • Przygotowywanie dokumentów prawnych obowiązujących w danej firmie (regulaminy).

Dodatkowe usługi prawnicze świadczone na rzecz pracodawcy

Regularna kontrola przestrzegania przepisów kodeksu pracy chroni interesy pracodawcy i pracowników. Przedsiębiorca dbający o renomę firmy chętnie korzysta ze wsparcia prawnika z Olsztyna podczas wykonywania audytów sprawdzających prawidłowość prowadzenia dokumentacji pracowników a głównie:

 • Prawidłowych i zgodnych z polskim prawem zasad wynagradzania pracowników, aby nie doszło do zarzutu nierównego traktowania
 • Kontrolowanie czasu pracy pracowników, aby nie doszło do przekroczenia przepisów kodeksu pracy
 • Przygotowanie procedur odnośnie mobbingu i dyskryminacji w miejscu pracy
 • Przygotowanie zasad zwolnień grupowych.

  Przedsiębiorcy potrzebują także pomocy prawnika podczas kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy. Ich działania sprowadzają się do:

 • Reprezentowania klienta podczas kontroli
 • Udzielania odpowiedzi na ewentualne zarzuty pokontrolne
 • Składanie odwołania od wydanych decyzji.

Czynny udział prawnika podczas negocjacji

Przedsiębiorcy korzystający z pomocy prawnika w Olsztynie mogą liczyć na jego zawodowe wsparcie podczas negocjacji ze związkami zawodowymi oraz z pracownikami w sprawach związanych z zatrudnieniem. Najczęściej nieporozumienia powstają z tytułu rozliczeń za pracę w nadgodzinach. Przedsiębiorca boryka się nie tylko ze sprawami pracowniczymi, ale również z instytucjami takimi jak: ZUS i urząd skarbowy. Prawnik posiada wiedzę odnośnie zmieniających się przepisów prawa i potrafi zadbać o ich rzetelne przestrzeganie przez daną firmę. Przygotuje odwołanie od decyzji tych organów i będzie reprezentował klienta podczas składania dokumentacji i wyjaśnienia powstałych problemów.