Porady prawne

Interwencja Policji – jakie masz prawa?

Interwencja Policji

W życiu czasem tak bywa , że w  domu , na drodze , czy w innych niespodziewanych momentach potrzebna jest interwencja policji.

Jeśli musimy być uczestnikami interwencji policyjnej to warto wiedzieć jak się zachować, wiedzieć jakie obowiązki i prawa mają policjanci.

Jazda samochodem, a interwencja policyjna.

Prawie każdy kierowca kierując autem spotkał się z kontrolą drogową , spowodowaną różnymi czynnikami tj: za szybką prędkość , kontrolą trzeźwości, czy zwykłą kontrolą dokumentów.

Jeśli zostaniemy zatrzymani przez policję za wykroczenie związane z nieprzestrzeganiem przepisów ruchu drogowego, to zostaniemy ukarani mandatem. A wysokość mandatu będzie uzależniona, i adekwatna do rodzaju popełnionego wykroczenia.

Nie przyjęcie mandatu, kiedy z tego skorzystać?

Funkcjonariusz Policji, który zatrzymuje kierowcę za wykroczenie związane ze złamaniem przepisów ruchu drogowego musi poinformować kierowcę jakie wykroczenie zostało złamane. Z jakiego powodu został zatrzymany, ile punktów karnych za to dostanie, i jaka będzie wysokość mandatu.

Kierowca jednak nie musi przyjąć mandatu. Nie ma takiego obowiązku. Natomiast Policjant nie może kierowcy w żaden sposób zmusić do podpisania takiego mandatu.

Kiedy kierowca odmówi przyjęcia mandatu funkcjonariusz Policji musi sporządzić odpowiedni wniosek, o ukaranie do sądu.

A kiedy odmówić przyjęcia mandatu?

Kierowca odmówić przyjęcia mandatu może wtedy, kiedy czuje, i jest przekonany o tym, że jest niewinny. Również kiedy nie zgadza się z wysokością finansową mandatu, liczbą punktów karnych, oraz kiedy kierowca uważa, że nie popełnił wykroczenia.

Kierowca nie przyjął mandatu, i co dalej?

Kiedy kierowca nie przyjął mandatu, sprawa idzie do sądu. Wniosek o ukaranie składa Policja. Sprawą zajmuje się sąd rejonowy, w którego okręgu popełniono wykroczenie.  Zadaniem sądu jest zbadanie wszystkich okoliczności oraz zbadanie materiałów dowodowych.

Też zbadanie stopnia szkodliwości czynu oraz wzięcia pod uwagę wyjaśnień kierowcy. Sąd bada sprawę od początku.

Należy pamiętać o tym, że nieprzyjęcie mandatu jest dobrym rozwiązaniem tylko wtedy kiedy rzeczywiście kierowca ma wątpliwości co do nałożonego mandatu.

To kierowca ponosi koszta postępowania.

Kiedy sąd orzeknie winę kierowcy kara grzywny może być większa niż wysokość mandatu.

Zazwyczaj trzeba się stawić kilka razy w sądzie co też kosztuje czas kierowcy.

Interwencja Policji, a zielona karta

Bywają również sytuacje kiedy Policja musi interweniować w  przypadku kryzysowej sytuacji w rodzinie. Do takich sytuacji jest wysyłany patrol interwencyjny. Celem takiego patrolu jest załagodzenie, zatrzymanie przemocy, oraz zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim poszkodowanym. Policja może zatrzymać sprawcę awantury, czy przemocy domowej. Na miejscu funkcjonariusze Policji powinni wypełnić niebieską kartę ale część A. Druk A z niebieskiej karty powinien być w trybie pilnym dostarczony do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego   zajmującego się przypadkami przemocy w rodzinie. Natomiast część B druku niebieskiej karty, zostaje w rodzinie dotkniętej problemem przemocy domowej.

Legitymowanie

Legitymowanie czyli inaczej spisywanie  może być wykonywane wtedy kiedy ustalenie tożsamości jest niezbędne do wykonywania czynności służbowych przez Policję. W sytuacji gdzie osoba legitymowana jest świadkiem przestępstwa, lub podejrzana o popełnienie przestępstwa.

Co w takiej sytuacji musi Policjant ?

Podać stopień służbowy, przyczynę podjęcia czynności służbowych jak i przyczynę prawną. Funkcjonariusz Policji może zażądać okazania dowodu tożsamości paszportu, czy legitymacji szkolnej.

Kiedy nie obywatel nie ma żadnego z tych dokumentów, może okazać prawo jazdy. Jeśli obywatel z tylko wiadomych mu powodów odmawia okazania dokumentów funkcjonariusz Policji ma prawo zatrzymać obywatela, i doprowadzić go na komisariat.

Życie pisze różne scenariusze, i nigdy nie wiemy jaka sytuacja nas spotka, więc dobrze jest kiedy zawsze mamy przy sobie jakiś dokument tożsamości.